Stichting ME Research

Oprichting
De Stichting ME Research is op 18 augustus 2011 opgericht door econometrist Guido den Broeder, zelf ME-patiënt sinds 12 mei 1987.

Doel
Het doel van de Stichting ME Research is het uitvoeren, stimuleren en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek naar myalgische encefalomyelitis.

Middelen
De stichting is afhankelijk van opdrachten, subsidies, sponsoring en giften.