Richtlijnen voor ME

Richtlijn
Een belangrijke activiteit binnen het programma van de Stichting ME Research is het ontwikkelen en beoordelen van richtlijnen en protocollen voor myalgische encefalomyelitis.

Multidisciplinair
Op 1 september 2011 is de Stichting ME Research begonnen aan het opstellen van een Multidisciplinaire Richtlijn ME. Het gaat om een modelmatige richtlijn. De publicatie wordt verwacht in 2016.