Vragenlijst doorlopende enquête patiëntenperspectief

Vaste vragen
De eerste 20 vragen van de enquête, die hieronder staan vermeld, komen ieder kwartaal terug. Weliswaar zijn de vragen gelijk, maar de antwoorden op veel van de vragen zijn ook voor dezelfde respondent elke keer anders.

Ontwikkeling in de tijd
Omdat de deelnemers langere tijd aan de DEP-ME meedoen, ontstaat een beeld van het verloop in de tijd van zorg, participatie en omstandigheden, en de samenhang hiervan met de gezondheid en levenskwaliteit.

Thema’s
Voor de vragenlijsten van de verschillende thema’s zij verwezen naar de themaverslagen, die zullen worden toegevoegd aan de publicatielijst.

Vaste vragen

1. Wat is uw lidnummer?

– Bent u nog geen lid van de ME Vereniging Nederland, dan kunt u zich aanmelden via de website: www.mevereniging.nl. Voor deelnemers aan de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief is het lidmaatschap gratis. – Lidnummer vergeten? Neem even contact op via ledenadministratie (at) mevereniging.nl.

2. Wat is uw geboortedatum?

3. Bent u man of vrouw?

4. In welk jaar werd u ziek?

5. Is de diagnose ME bij u gesteld?

6. In welk jaar is de diagnose ME bij u (voor het eerst) gesteld?

7. Door wie is de diagnose ME gesteld? (meer antwoorden mogelijk)

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Internist
 • Neuroloog
 • ME-specialist

8. Welke andere diagnoses zijn er bij u gesteld?

 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Postviraal vermoeidheidssyndroom
 • Astma, COPD (chronische bronchitis, emfyseem)
 • B12 tekort
 • Candidiasis, schimmelinfectie
 • Diabetes
 • Fibromyalgie
 • Hart- en vaatziekte (zoals hartinfarct, beroerte, hartfalen)
 • Hypoglykemie
 • Lyme
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Neuropathie (zenuwziekte)
 • Prikkelbaredarmsyndroom
 • Schildklierstoornis, ziekte van Hashimoto
 • Ziekte van het bewegingsapparaat (zoals reuma, artrose, osteoperose)
 • Angststoornis
 • Depressie
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Somatoforme stoornis, neurasthenie
 • Anders, namelijk:

9. Kunt u zich vinden in de diagnoses die bij u zijn gesteld, of wilt u nog iets toelichten?

10. Als u het afgelopen kwartaal vergelijkt met daarvoor, ging het dan beter of slechter met u?

Veel slechter … Slechter … Gelijk … Beter … Veel beter

 • Gezondheid:
 • Activiteiten:
 • Geld:
 • Hulp:
 • Sociale contacten:
 • Thuissituatie:
 • Verzorging:

11. Wat waren de laatste drie maanden uw gezondheidsklachten?

Geen last … Weinig last … Nogal wat last … Veel last

 • Lichamelijke uitputting:
 • Geestelijke uitputting:
 • Slechte nachtrust:
 • Moeite om te volgen wat er gebeurt of wordt gezegd:
 • Moeite om zelf te spreken of mij op een taak te concentreren:
 • Spierpijn:
 • Spierzwakte:
 • Gewrichtspijn:
 • Gevoelige lymfeklieren:
 • Keel-, neus- en oorklachten:
 • Maag- en darmklachten:
 • Hoofdpijn:
 • Duizeligheid:
 • Moeite met zien:
 • Moeite met horen:

12. Had u nog andere gezondheidsklachten of wilt u uw klachten toelichten?

13. Heeft u het afgelopen kwartaal een of meer van de volgende behandelingen gevolgd, en bent u daar tevreden over?

Niet gevolgd … Zeer ontevreden … Ontevreden … Neutraal … Tevreden … Zeer tevreden

 • Antivirale middelen, immunomodulatoren:
 • Antibiotica, probiotica:
 • Middelen die de bloedcirculatie bevorderen:
 • Middelen die de zuurstofopname bevorderen:
 • Middelen tegen duizeligheid:
 • Pijnstillers:
 • Slaapmiddelen, melatonine:
 • Dieet:
 • Homeopathie:
 • Kruidentherapie:
 • Neuraaltherapie, acupunctuur:
 • Supplementen (zoals vitamines, carnitine):
 • Antidepressiva:
 • Balans zoeken tussen activiteit en rust, pacing:
 • Gedragstherapie (zoals CGT, mindfulness):
 • Overige psychotherapie of psychische begeleiding:
 • Fysiotherapie:
 • Oefentherapie met opbouw van activiteit:

14. Heeft u nog andere behandelingen gevolgd of wilt u uw ervaringen toelichten?

15. Hoeveel uren per dag kon u het afgelopen kwartaal volgens uw eigen maatstaven gemiddeld actief zijn, buiten eten en persoonlijke verzorging?

16. Geef een rapportcijfer voor het hele kwartaal.

17. Is er nog iets bijzonders gebeurd in het afgelopen kwartaal, dat uw oordeel heeft beïnvloed?

18. Wat verwacht u van de komende drie maanden, vergeleken met het afgelopen kwartaal?

Veel slechter … Slechter … Gelijk … Beter … Veel beter

 • Gezondheid:
 • Activiteiten:
 • Geld:
 • Hulp:
 • Sociale contacten:
 • Thuissituatie:
 • Verzorging:

19. Staat er iets bijzonders te gebeuren, dat uw verwachtingen heeft beïnvloed?

20. Wat zou u graag willen dat er de komende maanden gebeurt, maar dat u niet verwacht?

Contact

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search